DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Các dự án tham khảo
Hệ thống xử lý nước nhà máy bia VBL-Đà Nẵng
Project 5

Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện điều khiển


Nhà máy xử lý nước rỉ rác-Bình Dương
Project 4

Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm


Hệ thống giám sát và điều khiển cho hệ thống xử lý nước thải-Hồ Tràm Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Project 2

Thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển cho hệ thống xử lý nước thải-Hồ Tràm Tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu

Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315