DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
 

ST-5422/ST-5424
ST-5422/ST-5424

Mã sản phẩm: ST-5422/ST-5424
Tên sản phẩm: 2 channels PWM Output, 24Vdc, Source


ST-5444
ST-5444

Mã sản phẩm: ST-5444
Tên sản phẩm: 4 channels PWM Output, 0.5A/24Vdc, Source


ST-5641/ST-5642
ST-5641/ST-5642

Mã sản phẩm: ST-5641/ST-5642
Tên sản phẩm: 1/2 channel Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source

Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315