DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
 

ST-221F
ST-221F

Mã sản phẩm: ST-221F
Tên sản phẩm: Digital Output 16 Points, Sink, 24Vdc / 0.5A


ST-2792
ST-2792

Mã sản phẩm: ST-2792
Tên sản phẩm: Relay Output 2 Points, Terminal,230Vac / 2A, Manual Type


ST-222F
ST-222F

Mã sản phẩm: ST-222F
Tên sản phẩm: Digital Output 16 Points, Source, 24Vdc / 0.5A


ST-2314
ST-2314

Mã sản phẩm: ST-2314
Tên sản phẩm: Digital Output 4 Points, Sink, Terminal, 24Vdc / 0.5A


ST-2318
ST-2318

Mã sản phẩm: ST-2318
Tên sản phẩm: Digital Output 8 Points, Sink, Terminal, 24Vdc / 0.5A


ST-2324
ST-2324

Mã sản phẩm: ST-2324
Tên sản phẩm: Digital Output 4 Points, Source, Terminal, 24Vdc / 0.5A


ST-2328
ST-2328

Mã sản phẩm: ST-2328
Tên sản phẩm: Digital Output 8 Points, Source, Terminal, 24Vdc / 0.5A


ST-2742
ST-2742

Mã sản phẩm: ST-2742
Tên sản phẩm: Relay Output 2 Points, Terminal,230Vac / 2A, 24Vdc/2A


ST-2744
ST-2744

Mã sản phẩm: ST-2744
Tên sản phẩm: Relay Output 4 Points, Terminal, 230Vac / 2A, 24Vdc/2A


ST-2748
ST-2748

Mã sản phẩm: ST-2748
Tên sản phẩm: Relay Output 8 Points, Terminal, 230Vac / 2A, 24Vdc/2A

Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315