DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
 

ST-121F
ST-121F

Mã sản phẩm: ST-121F
Tên sản phẩm: Digital Input 16 Points, Sink, 20P Connector, 12V/24Vdc


ST-122F
ST-122F

Mã sản phẩm: ST-122F
Tên sản phẩm: Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector, 12V/24Vdc


ST-1228
ST-1228

Mã sản phẩm: ST-1228
Tên sản phẩm: Digital Input 8 Points, Source, Terminal, 12V / 24Vdc


ST-1218
ST-1218

Mã sản phẩm: ST-1218
Tên sản phẩm: Digital Input 8 Points, Sink, Terminal, 12V / 24Vdc


ST-112F
ST-112F

Mã sản phẩm: ST-112F
Tên sản phẩm: Digital Input 16 Points, Source, 5Vdc


ST-111F
ST-111F

Mã sản phẩm: ST-111F
Tên sản phẩm: Digital Input 16 Points,Sink, 5Vdc


ST-1904
ST-1904

Mã sản phẩm: ST-1904
Tên sản phẩm: Digital Input 4 Points, 240Vac (AC 170V ~ 264V)


ST-1324/ST-132F
ST-1324/ST-132F

Mã sản phẩm: ST-1324/ST-132F
Tên sản phẩm: Digital Input 4/16 Points, Source, 20P Connector 48Vdc

Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315