DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
 

ST-3114/ST3118
ST-3114/ST3118

Mã sản phẩm: ST-3114/ST3118
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, 0~20mA, 12Bit, status


ST-3804/ST-3808
ST-3804/ST-3808

Mã sản phẩm: ST-3804/ST-3808
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, Thermocouple


ST-3814/ST-3834
ST-3814/ST-3834

Mã sản phẩm: ST-3814/ST-3834
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, TEMP. Controller, TC Input


ST-3134
ST-3134

Mã sản phẩm: ST-3134
Tên sản phẩm: Analog Input 4 Channels, 0~20mA, 14Bit, status


ST-3214/ST3218
ST-3214/ST3218

Mã sản phẩm: ST-3214/ST3218
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, 4~20mA, 12Bit


ST-3234
ST-3234

Mã sản phẩm: ST-3234
Tên sản phẩm: Analog Input 4 Channels, 4~20mA, 14Bit


ST-3424/ST3428
ST-3424/ST3428

Mã sản phẩm: ST-3424/ST3428
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, 0~10Vdc, 12Bit


ST-3702
ST-3702

Mã sản phẩm: ST-3702
Tên sản phẩm: Analog Input 2 Channels, RTD


ST-3704/ST-3708
ST-3704/ST-3708

Mã sản phẩm: ST-3704/ST-3708
Tên sản phẩm: Analog Input 4/8 Channels, RTD


ST-3714/ST-3734
ST-3714/ST-3734

Mã sản phẩm: ST-3714/ST-3734
Tên sản phẩm: Analog Input 4 Channels, TEMP. Controller, RTD Input


ST-3802
ST-3802

Mã sản phẩm: ST-3802
Tên sản phẩm: Analog Input 2 Channels, Thermocouple

Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315