DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Tin tức


  Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và điều khiển
- Sử dụng công nghệ lọc MBR.
- PLC Siemens S7-300 DP/PN.
- WinCC, mạng truyền thông Ethernet.
- Biến tần: Schneider-electric Altivar31. Altivar61.Share |

  Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và điều khiển
- Sử dụng công nghệ lọc MBR.
- PLC Siemens S7-300 DP/PN.
- WinCC, mạng truyền thông Ethernet.
- Biến tần: Schneider-electric Altivar31. Altivar61.Share |

  Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và điều khiển
- Sử dụng công nghệ lọc MBR.
- PLC Siemens S7-300 DP/PN.
- WinCC, mạng truyền thông Ethernet.
- Biến tần: Schneider-electric Altivar31. Altivar61.Share |


Support
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
091 969 1080
   
Kinh doanh
01219715315